Logo EQAMOB&COLogo EQAMOB&CO
 
 
 

Mobility of apprentices in Europe

The European network to promote, implement
and enhance learning mobility for apprentices

 

Mobilność dla firm

           

Czy jesteście Państwo firmą?
Czy gościliście/ wysyłaliście już Państwo adeptów nauki zawodu w ramach projektów z obszaru mobilności?

 

Celem tego barometru jest uzyskanie informacji nt angażaowania się firm z sektora MSP i poznanie ich punktu widzenia w odniesieniu do mobilności w kontekście: 
  • postrzegania przez Was mobilności w Europie: podejście i trendy
  • wartości I benefity, które według Was wiążą się z mobilnością
  • wasze zaangażowanie – na różnych etapach procesu (przygotowanie/ dalsze działania)

Barometr oparty jest na 2 kwestionariuszach (każdy po 10 pytań), jeden dla podmiotów WYSYŁAJĄCYCH adeptów nauki zawodu (apprentices) w ramach mobilności, drugi dla podmiotów GOSZCZĄCYCH młodocianych.
Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy I można na niego odpowiedzieć on-line naciskając na jeden (lub obydwa) spośród poniższych linków.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

wy syłaliście adeptów nauki zawodu w ramach projektów  mobilności Gościliście adeptów nauki zawodu w ramach projektów mobilności